ОДЪРЖАВЯ̀ВАМ

ОДЪРЖАВЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; одържавя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Правя нещо да стане собственост на държавата, държавно. Законопроектът има за цел да осигури работното място на учителите, заплатите им и да одържави частните училища. РД, 1958, бр. 215, 5. одържавявам се, одържавя се страд.

Списък на думите по буква