ОДЪРЖАВЯ̀ВАНЕ

ОДЪРЖАВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от одържавявам и от одържавявам се. Одържавяване на имоти.

Списък на думите по буква