ОДЪРЗОСТЯ̀ВАМ

ОДЪРЗОСТЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; одързостя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Книж. Вдъхвам дързост, смелост у някого, правя го дързък, смел; насърчавам, окуражавам. Прошката Милкина и горещото ѝ сестринско участие щяха да я одързостят да се покаже тайно на майка си. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 71. Одързостяваше ме съзнанието, че съм твърд на воля и неподатлив на злото. Ем. Станев, А, 73. Мобилизацията или реквизициите засегнали и резервите на Тракия. Туй означава, че султановата власт тук била още повече обезсилена, което одързостило кърджалиите. В. Мутафчиева, КВ, 197. Сръбската несполука при Зайчар.. дотолкова одързостила турските любимци.., щото подкачиха вече да възпяват славата на турската победа. НБ, 1876, бр 20, 78.

ОДЪРЗОСТЯ̀ВАМ СЕ несв. ; одързостя̀ се, св., непрех. Книж. Добивам смелост, дързост, осмелявам се, окуражавам се. Аз изтръпнах: знаех упорития и сприхав нрав на приятеля си, особено когато станеше реч за литература и някой се одързостеше да не се съгласи изведнъж с него. Г. Райчев, Избр. съч. II, 8. В същия ден [26 февруари] Иларион Макариополски се одързостява наново да служи тържествена служба в българската черква. Т. Жечев, БВ, 174. Коларят вече шибна конете, девойката неволно се извърна и Стремски се одързости да ѝ пожелае с шапка добър път. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 165. Че е нужна целостта на Турция за европейското равновесие — това нито даже лорд Дизраели не би се одързостил да доказва. НБ, 1876, бр. 21, 82.

Списък на думите по буква