ОДЪ̀РПАМ

ОДЪ̀РПАМ. Вж. одърпвам.

Списък на думите по буква