ОДЪ̀РПВАМ

ОДЪ̀РПВАМ, ‑аш, несв.; одъ̀рпам, ‑аш, св., прех. Разг. За книга, тетрадка и под. — покъсвам от честа употреба. Съвсем съм одърпала готварската книга. одърпвам се, одърпам се страд.

ОДЪ̀РПВАМ СЕ несв.; одъ̀рпам се св., непрех. За човек — ходя със стари, износени, окъсани и овехтели дрехи. Парите не ми стигат да си купя нови дрехи, а съвсем съм се одърпала.

Списък на думите по буква