ОДЪРТЀЯ

ОДЪРТЀЯ. Вж. одъртявам.

Списък на думите по буква