ОДЯ̀ВАМ

ОДЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; одя̀на, одѐнеш, мин. св. ‑ах, св., прех. Остар. и диал. Обличам. одявам се, одяна се страд. и възвр. [Аорсите] носили с камили от Индия и Вавилона търговия, която приимали от армени и от мидяни, и ся одевали в злато, защо били много богати. Г. Кръстевич, ИБ, 22. Как,.., тии [хуните] ся хранили, одевали, възпитавали и живяли. Г. Кръстевич, ИБ, 3.

Списък на думите по буква