ОДЯ̀ЛАН

ОДЯ̀ЛАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от одялам като прил. Разг. Който е с гладка повърхност в резултат на специална обработка; огладен, изгладен. Закачи им с куките шарените като зебри одялани трупи, те [конете] ги помъкнат по изровения на улеи път. Ст. Даскалов, ЕС, 175. Змай посегна с четката и я прокара по един стълб. Бялото одялано стебло засвети, надолу потекоха черни струйки. А. Дончев, СВС, 689. Ако можеше да се намери някое указание, начъртано на някой одялан гранитен камик,.., ний се пак с пълна увереност щяхме да можем да са повърнем назад и да назначим епохата, в която било начъртано това указание. Д. Витанов, НС (превод), 41.

Списък на думите по буква