ОДЯ̀ЛВАМ

ОДЯ̀ЛВАМ, ‑аш, несв.; одя̀лам, ‑аш, мин. св. ‑ах, св., прех. Разг. 1. С дялане оглаждам, изглаждам нещо от дърво или камък, за да придам определена форма; одялквам, оглаждам, изглаждам. Ръцете им и копие могат да държат и тухли да изпекат, и камъни да одялат. Е. Йончева, ЗГ, 10. Всеки залисан в работата си, всеки отруден. Един носи пълен чувал на гърба си — прекосява бързо двора, други чука върху спиците на колата под сайванта, трети одялва нова ос на дръвника. Д. Немиров, КБМ, 78. Есемето одялваше някакви спици и толкова беше заплеснат в работата си, като че от правилното отрязване на жълтеникавите брястови пръчици зависи победата на пролетарската класа. Г. Караславов, СИ, 147. После това един цял месец отиде, за да го [дървото] повкопая, да го

одялам и да му дам образ на кораб. П. Р. Славейков, РО (превод), 76. // Окастрям (в 1 знач.). Идат в гората с колата си, насекат, одялат и му донесат по една кола кересте. Ил. Блъсков, СК, 30.

2. Прен. Остар. и диал. Критикувам някого; кастря. — Четохте ли, какво ви са накастрили в "Нова зорница"? — попита той и чака да види какво ще кажа. Друг път беше "одялали", сега "накастрили"! Ив. Вазов, Съч. IХ, 114.

3. Прен. Остар. Въздействам на някого, за да оформи характера и поведението си;правя го да стане възпитан, интелигентен човек; оглаждам, изглаждам. Добре знайте, че примерите, що глядат децата пред очите си, образуват и им одялват сърцето по-добре, отколкото уроците и заповедите, които им удрят само в ушите. А. Начев, (превод), Лет., 1872, 153. Не може да бъде по-добро избирание от това, което ваше словесие сте избрали в образа на Ружица, за да ни подсещате и одялате нас, простите, глупави и неучени жени. П. Р. Славейков, Р, 1871, кн.2, 32. одялвам се, одялам се страд. Ще отдъхнат на Петровден.. а сега жътва е напряла.. Гумното трябва да се пречисти.. нов стожер да се одяла, здрав и висок. М. Смилова, ДСВ, 28.

Списък на думите по буква