ОДЯ̀ЛВАНЕ

ОДЯ̀ЛВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от одялвам и от одялвам се; оглаждане, изглаждане. Бяха ми учители по одялването и опитомяването. Баща ми затова още ме прати там, за да мога да се поотъркам при по-събудените калоферци. Ив. Вазов, Съч. Х, 170.

Списък на думите по буква