ОДЯ̀ЛКВАМ

ОДЯ̀ЛКВАМ, ‑аш, несв.; одя̀лкам, ‑аш, св., прех. Разг. 1.Одялвам (в 1 знач.). Йоно извади ножа, кръцна дръвце, одялка го грубо и го даде на жената. Й. Радичков, СР, 68.

2. Прен. Остар. и диал. Критикувам; кастря — На другия ден след сеитбата ще свикам на събрание цялата организация! — закани се Илия. И леко се усмихна: — Най-напред себе си ще одялкам. А. Гуляшки, МТС, 255. одялквам се, одялкам се страд.

ОДЯ̀ЛКВАМ

ОДЯ̀ЛКВАМ СЕ несв.; одялкам се св., непрех. Диал. Порязвам се, наранявам се повърхностно; дялвам се, дялкам се. "Ей, Лазаре, подвикна Две Щръклета, много се умълча бе!" "Остави, казвам му, одялках се със сърпа." Й. Радичков, ББ, 10.

Списък на думите по буква