ОДЯ̀ЛКВАНЕ

ОДЯ̀ЛКВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от одялквам и от одялквам се.

Списък на думите по буква