ОДЯ̀ЧВАНЕ

ОДЯ̀ЧВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от одячвам и от одячвам се; задячване.

Списък на думите по буква