ОЕВТИНЯ̀ВАНЕ

ОЕВТИНЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от оевтинявам; поевтиняване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква