ОЕДРЯ̀

ОЕДРЯ̀. Вж. оедрявам.

Списък на думите по буква