О̀ЕРЩЕД

О̀ЕРЩЕД м. Физ. Единица мярка за интензитет на магнитното поле. Интензитетът в дадена точка на магнитното поле е един оерщед, когато на проводник с дължина 1 см, разположен перпендикулярно на силовите линии и по който тече ток със сила 10 а, полето действува със сила 1 дина. Физ. Х кл, 1965, 188.

— Нем. Euerstedt.

Списък на думите по буква