ОЖАДНЯ̀ВАНЕ

ОЖАДНЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от ожаднявам; жажда.

— Други (диал.) форми: ожедня̀л и ожъдня̀л.

Списък на думите по буква