ОЖАЛОСТЀН

ОЖАЛОСТЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Остар. Книж. Прич. мин. страд. от ожалостя като прил. Опечален, жален, тъжен, натъжен. Не желаеме да оскърбяваме ожалостените вече сърца на Тъпчилещовото семейство, на което тряба да е тежко и без некролога на г-на Г. Знан., 1875, бр.20-21, 327.

Списък на думите по буква