ОЖАЛОСТИВЯ̀

ОЖАЛОСТИВЯ̀. Вж. ожалостивявам.

Списък на думите по буква