ОЖБЕЖ

ОЖ-БЕЖ. Само в съчет. Имам си ож-беж с някого. Разг. Общувам с някого, разбирам се с него; в приятелски връзки съм. — Кажи ти, Русано? Инженерчето не ти ли каза? Вие си имате ож-беж. Той на тебе нищо не може да откаже. Ст. Даскалов, ЗС, 313.

Списък на думите по буква