ОЖЀДЯМ

ОЖЀДЯМ, ‑яш, несв.; ожѐдя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Диал. Предизвиквам жажда (жеда). Нар.-поет. жеда ожедила. Послуша я Момчил добър юнак, / та си яхна своя добра коня, / та си мина през поле широко / и настана воз тесни клисури. / Върлем го е жеда ожедила, / ожедила, водица препило. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 221.

Списък на думите по буква