ОЖЀНЯ

ОЖЀНЯ. Вж. оженвам1 и оженям.

Списък на думите по буква