ОЖЕСТОЧА̀ВАМ

ОЖЕСТОЧА̀ВАМ, ‑аш, несв.; ожесточа̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Книж. 1. Карам, правя някого да стане жесток, зъл; озлобявам, озверявам. Мъчителният път, дъждът и калта ожесточават Караколева, той се ядосва и ругае постоянно. Й. Йовков, ПК, 74. Нашето стоение на Лисец, което дразнеше турците, още повече ги ожесточаваше спрямо населението. З. Стоянов, ЗБВ II, 175. Индийците [индианците] толко не обичали своите мъчители, чтото и вярата им не щеяли да приемат. Това още повече ожесточило шпаньолците и тии начнали да убиват хиляди непокорни индийци. Г. Йошев, КВИ (превод), 258.

2. Предизвиквам у някого непримиримост, непреклонност. Колебанието ѝ го ожесточаваше, упорството ѝ го възмущаваше. Ив. Вазов, Съч. IХ, 154. ожесточавам се, ожесточа се страд.

ОЖЕСТОЧА̀ВАМ СЕ несв.; ожесточа̀ се св., непрех. Книж. 1. Ставам жесток, зъл; озлобявам се, озверявам. Човек, който не е свикнал да работи, има изострено честолюбие и лесно се ожесточава срещу хората. К. Петканов, ДЧ, 320. Два милиона от тях, жителите от седем провинции, обявили Филипу, че не щат вече да го припознават за свой крал,.. Тогава ся Филип още повече ожесточил против нидерландците и искал строго да накаже бунтовниците. Г. Йошев, КВИ (превод), 269. Много пъти натискът и притесненията направят детето жестоко и несправедливо. Обиколено от неправедни притеснения, момчето ся ожесточава

и става добър злодеец, у когото няма жалост за никого. Ч, 1871, бр. 13, 603. // За бой, битка, борба и под. — който е яростен, жесток, безмилостен. Кроткият бой между гълъбите се ожесточаваше. Те кацаха и пак излитаха. Ст. Даскалов, ЕС, 336. Обр. Кръв плисна в слепоочията му [на Хинко], а краката му сами се ожесточиха и с все сила пришпориха търбуха на Дванш. А. Гуляшки, ЗВ, 503.

2. Проявявам непримиримост, непреклонност;съпротивлявам се. Ако отстъпниците от своята народност са отнасяле враждебно кам сичко, щото е било българско и славянско..- то оние мислящи хора, които оставале на народността си, са усилвале и още повече са ожесточавале против притеснителите. Г. Бобриков, ИОБ (превод), 50.

Списък на думите по буква