ОЖЕСТОЧА̀ВАНЕ

ОЖЕСТОЧА̀ВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от ожесточавам и от ожесточавам се.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква