ОЖЕСТОЧЀНОСТ

ОЖЕСТОЧЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от ожесточен; ожесточение. Трясъкът на пушките и пращенето на автоматите се пресичаше от урагани на картечна стрелба, които спираха на неравни интервали.. и почваха пак с нова, още по-голяма ожесточеност. Д. Димов, Т, 582. На мен, както и на мнозина други, разкриваше "истинските" причини за ожесточеността на отрицателните отзиви. М. Кремен, РЯ, 562. Никога не беше ругала, но сега чувствуваше нуждата да ругае силно, по мъжки. Беше я обхванала една ядовита ожесточеност, примесена с храбростта на пиян човек. Няма да се качва горе! Нека чака! Л. Дилов, ПБД, 40.

Списък на думите по буква