ОЖИВЛЀНИЕ

ОЖИВЛЀНИЕ1 ср. 1. Състояние на повишено настроение; възбуда, оживеност. Мрачното недоумение, сковало лицата, се превърна в готовност да се чуе нещо забавно и смешно. По редовете мина оживление и шепот. Ем. Станев, ИК I и II, 67. Изпиха кафето и Криста предложи да си вървят. След първоначалното оживление, сега тя изглеждаше някак посърнала, беше се оттеглила мълчаливо на диванчето. П. Вежинов, НБК, 234. Кирил се засмя на сполучливата игра на думи, а Елка подгони Борислав:.. И на тримата лицата грееха от радостно оживление. Л. Галина, Л, 26. В ниската собица на Стойно терзията настана оживление. Шестимата съзаклятници заговориха отведнъж. Д. Марчевски, ДВ, 164.

2. Движение, раздвижване на много хора, обикн. придружено от шум; оживеност. Оживлението, което цареше из стана, тука бе особено голямо. Слуги и роби сновяха около шатрата и изнасяха оттам овчи и волски кожи, както и рогата и копитата на убития добитък. Ст. Загорчинов, Избр. пр III, 74. Оживлението из чаршията се засилваше, улиците пак се изпълниха с люде, които бързаха нагоре-надолу. Д. Талев, ПК, 547. Навън громолеше петъчното оживление. Трополяха каруци, чуваха се гласове на шопи. А. Каралийчев, НЧ, 7.

3. Прен. Усилена, активна дейност; оживеност, оживявяне2, раздвижване. Следният ден остана паметен в историята на браилската стокова борса. Месеци наред не бе имало такова оживление, такова бясно предлагане и купуване. П. Спасов, ХлХ, 402. Градът е по-малък от Варна. Но тук кипи такова оживление, тук идват и оттук заминават толкова параходи, колкото от всички български пристанища. Кр. Белев, З, 40-41. Напоследък се забелязва едно оживление дори, появиха се няколко романи. Р, 1927, бр. 243, 2. В 1867 г. Настъпва голямо оживление всред българската емиграция. М. Арнаудов, БКД, 52. За участието на Смирна в оживлението на висшето образование между гърците и за заслугите на филологическата гимназия сравни едно писмо от Смирна с дата март 1811. Ив. Шишманов, СбНУ ХI, 630.

ОЖИВЛЀНИЕ

ОЖИВЛЀНИЕ2 ср. Остар. Книж. Оживяване; съживяване. Освобождението на земята от ледените окови на зимата, завръщането на пролетта и оживлението на всяка природа е такъв период на годината, който във всички векове са приветствувал с необикновена радост. Д. Витанов, НС (превод), 39.

Списък на думите по буква