ОЖИВЛЀНО

ОЖИВЛЀНО нареч. Остар. Книж. Оживено. Образуваха се малки групи, които оживлено гълчаха под впечатлението на проповедта. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 138.

Списък на думите по буква