ОЖИВОТВОРЀНИЕ

ОЖИВОТВОРЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от оживотворявам и от оживотворявам се; оживяване. Ритмусът, темпът на неговата реч,.., силата на живот, оживотворението — в тия свойства на своя стил Нитче се е домогнал до недосегаема хубост и висина. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 32. Той [гласът на разтухата] проминува през сърцето му с чудесно оживотворение и духът му възкръснува с нов живот. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 115-116. Той просвещава нашия разум, оправля волята ни на добро,.., ободрява ни в напаст,.. Причина на това наше оживотворение е сам Бог. Хр. Данов, ППК (превод), 44-45.

Списък на думите по буква