ОЖИВОТВОРЯ̀

ОЖИВОТВОРЯ̀. Вж. оживотворявам.

Списък на думите по буква