ОЖИВОТВОРЯ̀ВАМ

ОЖИВОТВОРЯ̀ВАМ, ‑аш, несв.; оживотворя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, св., прех. Книж. Придавам на нещо живот; оживявам2. На България трябва сега мозъци с трезви мисли,.. Трябват сили, знания, куражи, самоотвержености, които да градят, създават, оживотворяват. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 155. Тая страст, която го увлича и въодушевлява, оживотворява разказа и, съгрени от нея, ние следим с по-жив и горещ интерес събитията, които се равиват пред нас. К. Величков, ПССъч. VIII, 267. Кънчев беше богат с инициатива и пълен с енергия. Роди ли се мисъл в него, убеден дълбоко в нея, той не се спираше пред никакви пречки, дорде не я въплоти и оживотвори. Бълг., 1902, бр. 454, 2. Книжката ‑..- ще послужи на всеки основен учител да оживотвори обучението си по природознание. ПН, 1934, кн. 2, 32. Поезията на Тичина действува непосредствено на чувствата, на въображението. Нейната музикална словесна сила оживотворява действителността, както песента на птицата оживотворява природата. С, 1951, кн. 2, 157. оживотворявам се, оживотворя се страд. Самата природа се оживотворява под човешки образи и нейните велики сили под тези образи се приближават до ранището на човещината, та стават по-понятни, по-близки, по-родни и мили на човека. Б. Ангелов, ЛС, 42.

Списък на думите по буква