ОЖИДА̀ЕМ

ОЖИДА̀ЕМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Книж. Очакван, желан. Тя стои на прозореца да гледа кой мъж влазя във вратнята на гостилницата и гадаеше дали не е той ожидаемият вестоносец. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 83. Не стига да ся хвалим, че имаме сто читалища, тряба тия сто читалища,.. да принесат ожидаемата от тях помощ. Ч, 1871, бр. 17, 523. За ожидаемото завръщание на кометата в 1835 година не само било изчислено времето, в което трябало да мине кометата през перихелия, но назначен бил и самият път на кометата между неподвижните звезди с чудна точност. Д. Витанов, НС (превод), 138.

— От рус. ожидаемый.

Списък на думите по буква