ОЖЍДАМ

ОЖЍДАМ, ‑аш, несв., прех. 1. Диал. Силно желая нещо или някого; жадувам, копнея, надявам се. Бях влюбен в тия прости, сърдечни, трудолюбиви хора, винаги мислех за тях най-хубавото, ожидах да ги видя. Ем. Робов, СбСт, 174. Когато си далеч и

няма с кого да споделям онова, що душа ожида — пиша, за да ми е по-леко. Ив. Кирилов, Съч. II, 161. Когато Христо ги [кравите] извеждаше от дома, жената плахо се доближи,.. и без да вика,.., започна да се моли: — поне едничката ми остави, Христо, че инак дечицата ми ще ожидат за паничка мляко. Ст. Марков, ДБ, 404. Ожида като кон за зоб. П. Р. Славейков, БП II, 7.

2. Остар. Книж. Очаквам; ожидавам. Ний ще са отдалечаваме от секи религиозни препирни, като почитаме богослужението и верованието на секиго.., ний мислиме, че имаме право да ожидаме и от другите подобна взаимност. Съв., СбПер.п II, 74. Когато се лиших от баща ти, усещах неутешна скръб..; затуй често и аз много пъти пожелах смъртта; щях да му последвам дору до другия свят, ако не се страхувах наказанието, което ожида слабите самоубийци. БКн, 1859, април, кн.1, 217-218. Хенрих Клинтон,.., залови са пак да напада повече не в центъра на Съединените щати, .., но от южната страна на Америка, отдето той не ожидаше да са срещне никаква спънка. С. Бобчев, ЖФ (превод), 141. ожида се страд. Заместянието му с друг султан са ожида от ден на ден. СПл, 1876, бр. 2, 5. С преимуществата на тези велики открития и опитността на преминалите векове, естествено е да са ожида бърз успех, когато науката си е намерила убежище у смелите, изтънчените и любознателни гърци. Д. Витанов, НС (превод), 42.

Списък на думите по буква