ОЖЍДАН

ОЖЍДАН, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от ожидам като прил. Диал. 1. Желан, жадуван. Пред него [Боян] бе селото с ниските си хижи,..; гдето вечерите са надежда, нощите покой, а утрените — ожидан час за чисто ползотворен труд. Ив. Кирилов, Съч. II, 70. Притворих аз теб знайните изходи, / угасна свещ и сън ожидан доди. Ц. Церковски, Съч. I, 250.

2. Очакван. И Прангата се връща обнадежден и търпеливо чака да се сбъдне обещаната радост, да дойде и за него ожидания празник. Т. Влайков, Съч. III, 207. Влезохме в църква, нъ невеста още няма.. Седох, що седох внътре, сдодея ми се чекаещем, та излязох вън,.., ето че през голямата църковнодворна врата зададоха се и влязоха няколко млади жени или моми (не помня) заедно с една мома, малко по̀ накитена от дружките си. Тая беше ожиданата невеста. СбНУКШ ч. III, 100.

Списък на думите по буква