ОЖЍДАНЕ

ОЖЍДАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Силно желание; копнеж, жадуване. И навсякъде усещаше меката гъвкавост на жадуваното тяло, топлия аромат на разпуснатите коси, ненаситно пиеше тъгата от нейните устни, губеше дъх в самоизгарящата се лудост на взаимността... Толкова ли е трудно да се направи? — обаждаше се насред това опиянение плахо, потръпващо от умора и ожидане сърцето му. Л. Дилов, ПБД, 185.

Списък на думите по буква