ОЖИДА̀НИЕ

ОЖИДА̀НИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Очакване, надежда. Сички тогава впиват очи към вътрешния вход на арената,.. Тревожното ожидание расте. Ив. Вазов, Съч. VI, 136. Не виждам никога без радост една Вазова книга.. Това е станало от години вече ожидание за всички. К. Величков, ПССъч. VIII, 151. И Алузян.., принуден беше да промени обсадата на Блокус в надежда, че гладът ще принуди най-подир гарнизона да се предаде. Обаче той зле са излъга в своето ожидание. Т. Шишков, ИБН, 194. Честит е хърватският народ, че неговите надежди останаха сбъднати и че големите му ожидания ся удовлетвориха напълно! Ч, 1875, бр. 1, 19.

Списък на думите по буква