ОЖИДА̀ТЕЛНОСТ

ОЖИДА̀ТЕЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Отвл. същ. от ожидателен.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква