ОЖРЀБВАНЕ

ОЖРЀБВАНЕ ср. Отгл. същ. от ожребвам се. Историята почва с едно нещастие; при ожребване умира една от най-породистите и красиви кобили,.., чието жребче остава живо. ОФ, 1950, бр. 1894, 4.

— Друга (диал.) форма: ождрѐбване.

Списък на думите по буква