ОЖРЀБЯ

ОЖРЀБЯ СЕ. Вж. ожребвам се и ожребям се.

Списък на думите по буква