ОЖРЀБЯМ

ОЖРЀБЯМ СЕ, ‑яш се, несв.; ожрѐбя се, ‑ѝш се мин. св. ‑их се, св., непрех. Диал. Ожребвам се.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951. — Друга (диал.) форма: ождрѐбям се.

Списък на думите по буква