ОЖРЀБЯНЕ

ОЖРЀБЯНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от ожребям се.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941. — Друга (диал.) форма: ождрѐбяне.

Списък на думите по буква