ОЖУ̀РЯНЕ

ОЖУ̀РЯНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от ожурям; изгаряне, обгаряне, ожурване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква