ОЖЪЛТЯ̀

ОЖЪЛТЯ̀. Вж. ожълтявам2 и ожълтям.

Списък на думите по буква