ОЖЪЛТЯ̀ВАМ

ОЖЪЛТЯ̀ВАМ1, ‑аш, несв.; ожълтѐя, ‑ѐеш, мин. св. ожълтя̀х, прич. мин. св. деят. ожълтя̀л, ‑а, ‑о, мн. ожълтѐли, св., непрех. Диал. Ставам жълт; пожълтявам, жълтея. Излегла йе бяла Пеца / на Янешко рамно било, / та разгледа горе, долу, / разгледа по поле широко; / кога гледа бяла Пеца: / ячменете побелели, / а пченици ожълтели. Нар. пес., СбБрМ, 345.

— Други (диал.) форми: ожолтѐя, ожлътѐя и ожлтѐя.

ОЖЪЛТЯ̀ВАМ

ОЖЪЛТЯ̀ВАМ2 ‑аш, несв.; ожълтя̀, ‑ѝш, мин. св. ‑ѝх, прич. мин. страд. ожълтѐн, св., прех. Правя нещо да стане жълто, да пожълтее; пожълтявам. Търново се показа — залязващото слънце ожълтяваше варосаните къщи по Варуша, долу низината тънеше в хладна сянка. Ем. Станев, ТЦ, 103. ожълтявам се, ожълтя се страд.

Кой ми (ти) ожълти гащите. Разг. Употребява се, за да се изтъкне, че съм виновен за нещо, за някаква постъпка или действие. Ожълтявам / ожълтя гащите. Разг. Подигр. Много силно се радвам или хваля.

Списък на думите по буква