ОЖЪ̀ЛТЯНЕ

ОЖЪ̀ЛТЯНЕ, мн. няма, ср. Диал. Ожъ?тяване2.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква