ОЖЪ̀НВАНЕ

ОЖЪ̀НВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от ожънвам и от ожънвам се; пожънване, оженване, жетва.

Списък на думите по буква