ОЗАГЛАВЯ̀ВАНЕ

ОЗАГЛАВЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от озаглавявам и от озаглавявам се; наименуване, онасловяване.

Списък на думите по буква