ОЗАГЛА̀ВЯНЕ

ОЗАГЛА̀ВЯНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Озаглавяване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква