ОЗАДАЧА̀ВАНЕ

ОЗАДАЧА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Отгл. същ. от озадачавам и от озадачавам се.

Списък на думите по буква