ОЗАРЯ̀ВАНЕ

ОЗАРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от озарявам и от озарявам се; осветляване, просветляване. Нощта беше ся комахай превалила: едно слабо озаряване на изток показваше, че съмването е близо. Ил. Блъсков, ИС, 70-71.

Списък на думите по буква