ОЗАХАРЯ̀ВАНЕ

ОЗАХАРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. 1. Отгл. същ. от озахарявам и от озахарявам се.

2. Хим. Разграждане на полизахаридите в монозахариди. Фуражната кухня се помещаваше в крайната стая на дългия краварник... На една страна бяха поставени чебъри за озахаряване и дрождиране на зърнения фураж, моторна цвеклорезачка и някакви кошове. Б. Обретенов, С, 76. Докато плодовите каши се подлагат на ферментация направо, без предварително обработване, продуктите, които съдържат нишесте, се нуждаят от предварително озахаряване, за да се създадат условия за развитие на дрождите и за настъпване на ферментационни процеси. Ив. Златев и др., МЗ, 66.

Списък на думите по буква